Regeling VTH-beleid Fryslân

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 23-02-2021
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft Kennisgeving
  • Datum ondertekening 02-02-2021
  • Bron bekendmaking gmb-2021-53370
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog hebben in de vergadering van 2 februari 2021 het VTH-beleid Fryslân (26 november 2020; versie 1.0) vastgesteld.

Het VTH-beleid Fryslân is een wettelijk vereist beleidsplan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de taken die de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) uitvoert voor de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, onder wie de gemeente Schiermonnikoog. Het gaat om de VTH-basistaken die gemeenten bij de omgevingsdienst moeten beleggen. Het doel van het beleidsplan is de kwaliteit en de uniformiteit van de uitvoering van de VTH-basistaken vergroten.

Het beleidsplan is te raadplegen via de website www.overheid.nl.