Regeling Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris Schiermonnikoog 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-07-2020
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2020
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-05-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-178587
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

 • 1.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân aangewezen gemeentearchivaris bij hun besluit van 17 december 2019 (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatie- en archiefbeheer Noardeast-Fryslân 2020)

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris Schiermonnikoog 2020

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, gehouden op 19 mei 2020.

De secretaris, De burgemeester