Regeling AANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAREN BURGERLIJKE STAND

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 04-04-2020
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 25-02-2020
  • Bron bekendmaking gmb-2020-94933
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

gelet op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit Burgerlijke Stand en het Reglement Burgerlijke Stand 1 januari 2012 van de gemeente Schiermonnikoog;

 

besluiten:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente Schiermonnikoog 2020.

Artikel 1 Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand

De volgende personen worden benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

a. mevrouw Honorine Machielsen

b. mevrouw Monique Cornelia Talsma - de Groot

De benoeming is geldig gedurende de termijn dat bovenstaande medewerkers werkzaam zijn bij de gemeente Schiermonnikoog.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel  

Dit besluit wordt aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente Schiermonnikoog 2020.